نام کالا، برند و یا دسته مورد نظر خود را جستجو کنید...

جدول هزینه ها

در این قسمت شما میتوانید کل تعرفه هاي موجود برای کالاهای فروخته شده و هزینه استفاده از سرویسهاى ویژه را مشاهده نمائید.

شامل مالیات بر ارزش افزوده

در لیست مزایده به صورت پررنگ

هزینه 25.000 ریال برای همه گروههای کاربری

در لیست مزایده بصورت کاملا رنگی

هزینه 100.000 ریال برای همه گروههای کاربری

در صفحه اصلی بصورت تصادفی با تیتر TOP

هزینه 250.000 ریال برای همه گروههای کاربری

نمایش کالای شما در فهرست بالای صفحه دسته ها بصورت تصادفی

هزینه 25.000 ریال برای همه گروههای کاربری

هزینه آگهی

قیمت: 0 - ۹۰ روز = 800.000 ریال برای همه گروههای کاربری

جمع هزینه کل بعد از اتمام مزایده برای فروشنده

قیمت: 0 ریال - 4.999.999 ریال = 7.00 % برای همه گروههای کاربری
قیمت: 5.000.000 ریال - 19.999.999 ریال = 4.00 % برای همه گروههای کاربری
قیمت: 20.000.000 ریال - 999.999.999 ریال = 800.000 ریال برای همه گروههای کاربری