نام کالا، برند و یا دسته مورد نظر خود را جستجو کنید...

امتیازات ورتبه هانمایه ارزیابی و رتبه بندی الماس ها در سایت نواِم

 نقطه ارزش گذاری یکی از مهمترین اجزای مشخصات ارزیابی در سایت نواِم است
این امتیازات بصورت یک عدد درصدی درداخل پارانتز و یک شکل الماس رنگی در کنار نام کاربری و بالای
نمایه ارزیابی نمایش داده میشود. و برای هر امتیاز مثبت یک امتیاز بیشتر داده میشود و برای هر امتیاز خنثی امتیازی دریافت نمیشود و برای هر امتیاز منفی یک امتیاز از امتیازتان کسر میشود 
الماس ها و رتبه ها یی که داده میشوند هر کدام دارای شرایط خاص هستند

بعلاوه  یک امتیاز برای کسانی که ارزیابی مثبت دریافت کنند
بعلاوه صفر امتیاز برای کسانی که ارزیابی خنثی دریافت کنند
منهای  یک امتیاز برای کسانی که ارزیابی منفی دریافت کنند

علامت های الماس به اعضای نواِم اعطا می شوند که به ده یا بیشتر امتیاز ارزیابی رسیده اند. این الماس ها
در کنار هر نام کاربر نشان داده می شود. به ازایه  حداقل 10 امتیاز یک الماس زرد   دریافت می کنند
بالاترین امتیاز مثبت بیشتری که عضو دریافت کرده است. رنگ الماس تغییر می کند به عنوان رتبه ارزیابی افزایش می یابد
هر کاربر نواِم دارای یک پروفایل نمایش رتبه ها در حساب کاربری خود می باشد. که تمام امتیازات مثبت، خنثی، منفی کاربر در این پروفایل  نمایش داده می شود که کدام کاربر چه امتیازی به شما داده و همچنین شما چه امتیازی به دیگر کاربران داده اید. و این امتیازات به شما و کاربران نواِم نشان میدهد که کدام کاربر رتبه بهتری دارد و اعتبار این کاربر در چه حدی است
نمایه ارزیابی اعضای دیگر درباره اطمینان یک شریک تجاری را به دیگران اطلاع می دهد

علامتها وامتیازات

علامتها وامتیازات

امتیاز علامتها

از صفر تا ۰۹ امتیاز

از ۱۰ تا ۴۹ امتیاز

از ۵۰ تا ۹۹ امتیاز

از۱۰۰ تا ۴۹۹ امتیاز

از ۵۰۰ تا ۹۹۹ امتیاز

از ۱۰۰۰ تا ۴۹۹۹ امتیاز

از ۵۰۰۰ تا ۹۹۹۹ امتیاز

از ۱۰۰۰۰ تا ۲۴۹۹۹ امتیاز

از ۲۵۰۰۰ تا ۴۹۹۹۹ امتیاز

از ۵۰۰۰۰ تا ۹۹۹۹۹ امتیاز

از ۱۰۰۰۰۰ تا ۴۹۹۹۹۹ امتیاز

از ۵۰۰۰۰۰ تا ۹۹۹۹۹۹ امتیاز

از ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۲۹۹۹۹۹۹ امتیاز

از ۳۰۰۰۰۰۰ تا ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ امتیاز