نام کالا، برند و یا دسته مورد نظر خود را جستجو کنید...
مشخصه کالا: 782

آگهی

ماهی زبرا

پرسیدن قیمت
250.000 ریال
پایان نمایش
12.07.2020 - 14:30:01
هزینه حمل و نقل
150.000 ریال
اطلاعات کاربر
شرح
حمل و نقل
اطلاعات در مورد حمل و نقل
هزینه حمل و نقل
50.000 ریال حمل و نقل شهری
150.000 ریال به اقصی نقاط کشور
400.000 ریال بین المللی

محل
محل تقر یبی: ایران, تبریز
کد QR
item matrixcode

اسکن خطوط کد QR و رسیدن مستقیم به محصول

مشاهده دیگر کالاهای فعال فروشنده

  • TOP

    250.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 50.000 ریال حمل و نقل شهری
    + 150.000 ریال حمل و نقل

    25 Min. 34 Sek.

  • 50.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 50.000 ریال حمل و نقل شهری
    + 200.000 ریال حمل و نقل

    07d 00h:19m:26s

  • 80.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 200.000 ریال حمل و نقل

    07d 00h:19m:26s
  • TOP

    600.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 50.000 ریال حمل و نقل شهری
    + 150.000 ریال حمل و نقل

    11d 03h:55m:06s
  • TOP

    400.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 50.000 ریال حمل و نقل شهری
    + 150.000 ریال حمل و نقل

    11d 03h:55m:06s
  • TOP

    150.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 50.000 ریال حمل و نقل شهری
    + 150.000 ریال حمل و نقل

    11d 03h:55m:06s
  • TOP

    450.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 50.000 ریال حمل و نقل شهری
    + 150.000 ریال حمل و نقل

    11d 03h:55m:06s
  • TOP

    10.000.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 50.000 ریال حمل و نقل شهری
    + 150.000 ریال حمل و نقل

    11d 03h:55m:06s
  • TOP

    150.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 50.000 ریال حمل و نقل شهری
    + 150.000 ریال حمل و نقل

    11d 03h:55m:06s
  • TOP

    150.000 ریال
    برای خرید فوری
    + 50.000 ریال حمل و نقل شهری
    + 150.000 ریال حمل و نقل

    11d 03h:55m:06s

این مورد 114 بار مشاهده شده است.