نام کالا، برند و یا دسته مورد نظر خود را جستجو کنید...
  •  NOEM  نواِم اولین و جدیدترین سایت خرید و فروش و مزایده اینترنتی انواع لوازم و کالاهای نو و دست دوم در سراسر ایران
  •  نوام، بازار آنلاین من!
  • NOEM نوام تنها سایت مزایده آنلاین با استاندارد بین المللی در ایران که تجربه یک مزایده واقعی را همانند سایت های خارجی در اختیار کاربران خود در سراسر ایران قرار میدهد.    

noem.ir

کالاهای در حال اتمام

TOP

500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 100.000 ریال حمل و نقل شهری

22h:23m:58s

550.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:21s
TOP

550.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:22s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:22s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:23s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:24s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:25s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:25s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:26s
TOP

590.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:27s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 40.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 100.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:28s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 40.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 100.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:28s
TOP

490.000 ریال
برای خرید فوری
+ 40.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 100.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:29s
TOP

990.000 ریال
برای خرید فوری
+ 40.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 100.000 ریال حمل و نقل

22h:24m:30s
TOP

780.000 ریال
برای خرید فوری
حمل و نقل شهری رایگان
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:53m:58s
TOP

1.600.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

23h:03m:57s
TOP

3.180.000 ریال
برای خرید فوری
حمل و نقل شهری رایگان
+ 100.000 ریال حمل و نقل

01d 01h:48m:12s
TOP

1.690.000 ریال
برای خرید فوری
حمل و نقل شهری رایگان
+ 100.000 ریال حمل و نقل

01d 02h:31m:26s
TOP

6.500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 220.000 ریال حمل و نقل

03d 21h:58m:57s
TOP

550.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

04d 22h:28m:57s
TOP

1.200.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

04d 22h:28m:59s
TOP

750.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

04d 22h:33m:57s
TOP

700.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

04d 22h:38m:58s
TOP

400.000 ریال
برای خرید فوری
+ 100.000 ریال حمل و نقل شهری

04d 22h:40m:43s

کالاهایی که اخیراً اضافه شده اند

TOP

290.000 ریال
برای خرید فوری
حمل و نقل شهری رایگان
+ 100.000 ریال حمل و نقل

89d 23h:38m:58s
TOP

1.600.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

23h:03m:57s
TOP

780.000 ریال
برای خرید فوری
حمل و نقل شهری رایگان
+ 150.000 ریال حمل و نقل

22h:53m:58s

80.000 ریال
برای خرید فوری
+ 200.000 ریال حمل و نقل

09d 03h:18m:59s

50.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 200.000 ریال حمل و نقل

09d 03h:18m:58s

120.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:23s

10.000 ریال
0 پیشنهاد
08d 04h:54m:21s

10.000 ریال
0 پیشنهاد
08d 04h:54m:20s

7.500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 220.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:20s
TOP

150.000 ریال
برای خرید فوری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:19s

2.400.000 ریال
برای خرید فوری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:18s
TOP

1.450.000 ریال
برای خرید فوری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:17s

100.000 ریال
برای خرید فوری
+ 120.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:17s

10.000 ریال
0 پیشنهاد

2.500.000 ریال
برای خرید فوری
08d 04h:54m:16s

10.000 ریال
0 پیشنهاد
08d 04h:54m:15s
TOP

10.000 ریال
0 پیشنهاد
08d 04h:54m:14s

1.800.000 ریال
برای خرید فوری
+ 250.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:09s

480.000 ریال
برای خرید فوری
+ 145.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:09s
TOP

70.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:08s

1.900.000 ریال
برای خرید فوری
+ 145.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:07s
TOP

250.000 ریال
برای خرید فوری
+ 60.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:06s

330.000 ریال
برای خرید فوری
+ 70.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:06s
TOP

1.500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 130.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:05s

2.100.000 ریال
برای خرید فوری
+ 140.000 ریال حمل و نقل

08d 04h:54m:04s

کالاهای فروخته شده
مشخصه کالا: 720
جفت ۶متری. نقشه:خطیبی۳۰رج واقعینو ------------------ هرگونه سوالی با پشتیبان  041-36683206 [...]
قیمت فروش
160.000.000 ریال
تاریخ فروش
01.01.2020 - 17:09