نام کالا، برند و یا دسته مورد نظر خود را جستجو کنید...
  •  NOEM  نواِم اولین و جدیدترین سایت خرید و فروش و مزایده اینترنتی انواع لوازم و کالاهای نو و دست دوم در سراسر ایران
  •  نوام، بازار آنلاین من!
  • NOEM نوام تنها سایت مزایده آنلاین با استاندارد بین المللی در ایران که تجربه یک مزایده واقعی را همانند سایت های خارجی در اختیار کاربران خود در سراسر ایران قرار میدهد.    

noem.ir

کالاهای در حال اتمام

TOP

250.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

23h:04m:38s

600.000 ریال
برای خرید فوری
+ 100.000 ریال حمل و نقل شهری

01d 20h:14m:39s
TOP

500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 100.000 ریال حمل و نقل شهری

01d 20h:14m:40s
TOP

600.000 ریال
برای خرید فوری
+ 100.000 ریال حمل و نقل شهری

01d 20h:14m:41s
TOP

4.000.000 ریال
برای خرید فوری
+ 100.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 200.000 ریال حمل و نقل

03d 08h:29m:39s

3.000.000 ریال
برای خرید فوری
+ 155.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:29m:38s
TOP

7.800.000 ریال
برای خرید فوری
+ 190.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:29m:41s
TOP

48.000.000 ریال
برای خرید فوری
+ 220.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:29m:44s
TOP

110.000 ریال
برای خرید فوری
+ 85.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:29m:46s

220.000 ریال
برای خرید فوری
+ 60.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:29m:49s
TOP

780.000 ریال
برای خرید فوری
+ 90.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:29m:51s
TOP

330.000 ریال
برای خرید فوری
+ 90.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:29m:53s

2.200.000 ریال
برای خرید فوری
+ 145.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:29m:55s

2.000.000 ریال
برای خرید فوری
+ 145.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:29m:58s

2.100.000 ریال
برای خرید فوری
+ 140.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:30m:00s

3.800.000 ریال
برای خرید فوری
+ 170.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:30m:02s
TOP

1.500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 130.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:30m:04s
TOP

250.000 ریال
برای خرید فوری
+ 60.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:30m:06s

330.000 ریال
برای خرید فوری
+ 70.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:30m:08s

1.900.000 ریال
برای خرید فوری
+ 145.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:30m:11s
TOP

70.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:30m:13s

1.800.000 ریال
برای خرید فوری
+ 250.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:30m:15s

480.000 ریال
برای خرید فوری
+ 145.000 ریال حمل و نقل

05d 02h:30m:17s
TOP

10.000 ریال
0 پیشنهاد
05d 02h:30m:20s

کالاهایی که اخیراً اضافه شده اند

TOP

250.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

23h:04m:38s
TOP

2.000.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:49s
TOP

2.000.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:48s
TOP

500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:47s
TOP

750.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:47s
TOP

550.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:46s
TOP

850.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:45s
TOP

500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:44s
TOP

600.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:43s
TOP

700.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:42s
TOP

750.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:41s
TOP

1.200.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:40s
TOP

550.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

08d 15h:44m:39s
TOP

1.700.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

88d 00h:24m:38s
TOP

990.000 ریال
برای خرید فوری
+ 40.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 100.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:50s
TOP

490.000 ریال
برای خرید فوری
+ 40.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 100.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:49s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 40.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 100.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:48s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 40.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 100.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:47s
TOP

590.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:46s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:45s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:44s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:43s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:42s
TOP

390.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل شهری
+ 150.000 ریال حمل و نقل

07d 20h:04m:41s

کالاهای فروخته شده
مشخصه کالا: 720
جفت ۶متری. نقشه:خطیبی۳۰رج واقعینو ------------------ هرگونه سوالی با پشتیبان  041-36683206 [...]
قیمت فروش
160.000.000 ریال
تاریخ فروش
01.01.2020 - 17:09