نام کالا، برند و یا دسته مورد نظر خود را جستجو کنید...

تاریخچهٔ تمبر

در سال ۱۶۳۵ م، یکی از کارمندان پُست فرانسه به نام مسیو ولایه پاکتی با علامت ویژه ابداع کرد و به‌جریان انداخت. پس از وی یک نفر سوئیسی به نام جیمس چالمره تمبرهایی در چاپخانهٔ خود چاپ کرد و آنها را در سال ۱۸۳۴ به دولت بریتانیا عرضه نمود. در سال ۱۸۷۳ رونالد هیل، کارمند ارشد ادارهٔ پُست بریتانیا، اهمیت کار را در مجلس عوام به تأیید رساند.

دولت بریتانیا در ماه مهٔ سال ۱۸۴۰ نخستین تمبر دنیا را به ارزش یک و نیم پِنی، با تصویر ملکهٔ انگلستان، ملکه ویکتوریا، که بعدها به پنی سیاه معروف شد، چاپ و منتشر کرد. به‌این‌ترتیب، رونالد هیل پدر و ابداع‌کنندهٔ تمبر پُستی در جهان است.اولین تمبر ایران در طبرستان رونمایی شد.

نخستین کشورهای آسیای جنوبی و آسیای غربی و خاورمیانه که به انتشار تمبر روی آوردند، هند در سال ۱۸۵۴، عثمانی در سال ۱۸۶۳ و مصر در سال ۱۸۶۶ بودند

تاریخ تمبر در ایران

نخستین بار در سال ۱۲۷۹ خورشیدی، با تأسیس دفتر پُستیِ بریتانیا در بوشهر و استفاده از تمبر هندوستان در محمولات پُستی، تمبر در ایران رواج یافت. قدیمی‌ترین تمبر رسمیِ ایران، معروف به تمبر باقری، در روزگار پادشاهی ناصرالدین‌شاه قاجار و در سال ۱۲۹۲ ه‍.ق برابر با ۱۸۶۸ م منتشر شده‌است. نقش این تمبر، نشان رسمی دولت وقت ایران، شیر و خورشید، است که درون دایره‌ای قرار گرفته و در چهارگوشهٔ آن بهای هر تمبر به فارسی درج شده‌است. محمد مهروان و ناصر گرجی از طراحان تمبر در ایران هستند.

تعداد در هر صفحه
کل کالاها: 33
TOP
مشخصه کالا: 346
تمبرهای 15تایی از کشور سوئیس [بیشتر...]
500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 85.000 ریال حمل و نقل

21h:38m:03s
مشخصه کالا: 347
 مجموعه ای از تمبرهای  31تایی و مشاهیر معروف سوئیسی [بیشتر...]
660.000 ریال
برای خرید فوری
+ 100.000 ریال حمل و نقل

21h:38m:04s
مشخصه کالا: 355
تمبرهای متفاوت خاص از کشور سوئیس [بیشتر...]
110.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل

21h:38m:08s
مشخصه کالا: 356
سری از تمبرهای خاص سوئیسی [بیشتر...]
300.000 ریال
برای خرید فوری
+ 90.000 ریال حمل و نقل

21h:38m:08s
TOP
مشخصه کالا: 357
تمبرهای متفاوت کمیاب  [بیشتر...]
280.000 ریال
برای خرید فوری
+ 70.000 ریال حمل و نقل

21h:38m:09s
TOP
مشخصه کالا: 358
سری از تمبرهای زیبا [بیشتر...]
150.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل

21h:38m:10s
مشخصه کالا: 359
سری از تمبرهای متفاوت کمیاب  [بیشتر...]
220.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل

21h:38m:11s
مشخصه کالا: 360
سری از تمبرهای متفاوت  [بیشتر...]
180.000 ریال
برای خرید فوری
+ 40.000 ریال حمل و نقل

21h:38m:11s
TOP
مشخصه کالا: 317
مجموعه ای از تمبرهای زیبا از کشور سوئیس [بیشتر...]
4.500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 70.000 ریال حمل و نقل

21h:43m:11s
مشخصه کالا: 319
سری از تمبرهای خاص و کمیاب از کشور سوئیس [بیشتر...]
490.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل

21h:43m:12s
TOP
مشخصه کالا: 333
سری از تمبرهای 17تایی خاص سوئیسی [بیشتر...]
500.000 ریال
برای خرید فوری
+ 70.000 ریال حمل و نقل

21h:43m:18s
مشخصه کالا: 335
سری از تمبرهای خاص 30تایی [بیشتر...]
600.000 ریال
برای خرید فوری
+ 85.000 ریال حمل و نقل

21h:43m:20s
مشخصه کالا: 349
کمیاب ترین تمبرهای 15تایی  [بیشتر...]
125.000 ریال
برای خرید فوری
+ 70.000 ریال حمل و نقل

21h:43m:31s
مشخصه کالا: 350
سری از تمبرهای15  تایی  [بیشتر...]
100.000 ریال
برای خرید فوری
+ 50.000 ریال حمل و نقل

21h:43m:32s
مشخصه کالا: 407
سری از متفاوت ترین تمبرهای کمیاب سوئیسی [بیشتر...]
220.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل

02d 10h:33m:05s
مشخصه کالا: 408
سری از تمبرهای 13تایی زیبای سوئیس [بیشتر...]
190.000 ریال
برای خرید فوری
+ 70.000 ریال حمل و نقل

02d 10h:33m:06s
TOP
مشخصه کالا: 413
سری از متفاوت ترین تمبرهای کمیاب خاص [بیشتر...]
280.000 ریال
برای خرید فوری
+ 80.000 ریال حمل و نقل

02d 10h:33m:09s
مشخصه کالا: 414
از متفاوت ترین تمبرهای سوئیسی [بیشتر...]
250.000 ریال
برای خرید فوری
+ 90.000 ریال حمل و نقل

02d 10h:33m:10s
مشخصه کالا: 441
مجموعه ای از تمبرهای زیبا و خاص از کشور سوئیس [بیشتر...]
180.000 ریال
برای خرید فوری
+ 70.000 ریال حمل و نقل

02d 10h:33m:35s
TOP
مشخصه کالا: 455
سری از تمبرهای خاص  [بیشتر...]
110.000 ریال
برای خرید فوری
+ 85.000 ریال حمل و نقل

03d 05h:03m:13s
مشخصه کالا: 456
سری از تمبرهای متفاوت و زیبا [بیشتر...]
220.000 ریال
برای خرید فوری
+ 60.000 ریال حمل و نقل

03d 05h:03m:15s
TOP
مشخصه کالا: 457
سری از تمبرهای متفاوت کمیاب و زیبای پهلوی  [بیشتر...]
780.000 ریال
برای خرید فوری
+ 90.000 ریال حمل و نقل

03d 05h:03m:17s
TOP
مشخصه کالا: 458
سری از تمبرهای کمیاب و متفاوت [بیشتر...]
330.000 ریال
برای خرید فوری
+ 90.000 ریال حمل و نقل

03d 05h:03m:19s
TOP
مشخصه کالا: 471
سری از تمبرهای متفاوت و خاص [بیشتر...]
10.000 ریال
0 پیشنهاد

+ 20.000 ریال حمل و نقل

03d 05h:03m:44s
مشخصه کالا: 472
سری از تمبرهای متفاوت  [بیشتر...]
10.000 ریال
0 پیشنهاد

+ 130.000 ریال حمل و نقل

03d 05h:03m:46s